بازدید مدیران شرکت آلکان از خطوط تولید شرکت آتلانتیکا اسپانیا

15فروردین1397
جزئیات خبر

بازدید مدیران شرکت آلکان از خطوط تولید شرکت آتلانتیکا


پذیرش


در این بازدید که در محل شرکت و خطوط تولید شرکت آتلانتیکا انجام شد دو طرف بر گسترش همکاریها تاکید کردند و همچنین توافقاتی جهت واردات محصولات تمام ارگانیک شرکت آتلانتیکا انجام شد و مقرر گردید تا این محصولات تا پایان سال 2017 میلادی وارد شود.


مرتبط اخبار