گردهمایی فصلی کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی استان تهران

30بهمن1396
جزئیات خبر

گردهمایی اصلی کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی استان تهران با حضور کارشناسان شرکت آلکان در ملارد انجام شد.

همایش خدمات حمایتی استان تهران با حضور مدیران و کارشناسان شرکت آلکان در محل اتحادیه تعاونی روستایی شهرستان ملارد تشکیل شد.


مرتبط اخبار