همایش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

14اسفند1396
جزئیات خبر

همایش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی با محوریت نهاده های بیولوژیک

همایش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی با محوریت کودهای بیولوژیک و حفظ منابع خاک در تاریخ 13 اسفند ماه 96 در محل خانه معلم شهر اراک تشکیل شد،در این همایش علاوه بر کارگزاران استانی و مدیران دفتر خدمات مرکزی استان همچنین جهاد کشاورزی،جمعی از اساتید دانشگاه نیز حضور داشتند.
با توجه به رویکرد وزارت جهاد کشاورزی بر حفظ زیست بوم خاکی در این همایش از شرکت آلکان دعوت به عمل آمد تا محصول میکروبی فسفاته را به عنوان جایگزین زیستی سوپر فسفات تریپل معرفی نماید.


مرتبط اخبار