درباره ماگـروه تولیـدی آلـکان

گروه تولیدی آلکان اولین تولید کننده صنعتی کودهای ارگانیک و کمپاند در کشور می باشد که فعالیت های خود را از سال 1379 بطور صنعتی آغاز کرده است. آلکان در عرصه تولید و نوآوری در کودهای آلی غنی شده، بزرگترین واحد تولیدی کشور بوده است که با تأکید براصل ارتقای کیفیت در پاسخ به استقبال و اعتماد مشتریان با بهره گیری از آزمایشگاه کنترل کیفی؛ تحقیق و مطالعه بر روی خاک و برگ، بر اساس نیاز غذایی، کمبود آشکار و پنهان گیاهان، اقدام به تولید کودهای منطبق با ویژگی های خاص محصولات کشاورزی نموده است.
در حال حاضر آلکان به عنوان تهیه و تأمین کننده بخش قابل توجهی از نهاده های کشاورزی اعم از کودهای آلی غنی شده، شیمیایی و بیولوژیک در کشور می باشد.

 


آرمـن بایوتـک ارمنستـان
گروه تولیدی آلکان در سال 1392 با توجه به چشم اندازهای از پیش تعیین شده اقدام به راه اندازی خط تولید فرآورده های بیولوژیک در کشور ارمنستان نموده است. زمینه فعالیت این مجموعه تولید کودها و سموم بیولوژیک با فناوری به روز FAO می باشد. این مجموعه موفق به کسب گواهی های علمی از دانشکده های کشاورزی ایروان گردیده است. در حال حاضر با توجه به استقبال مصرف کنندگان، محصولات بیولوژیک این مجموعه در کشورهای CIS اتحاد جماهیر شوروی سابق در حال استفاده می باشد. محصولات تولیدی این کارخانه در حال حاضر فسفوآرم، آلکازت پلاس، فسفازوت و سموم بیولوژیک می باشد.
 


آتـلانتیـکا آگـریکـلا اسپـانیا

آلکان در حال حاضر برای تأمین نیازهای کشور به عنوان نماینده انحصاری، شروع به واردات محصولات شرکت بی نالمللی آتلانتیکا آگریکلا اسپانیا نموده است. این شرکت پیشرو در زمینه نهاده های کشاورزی، از سال 1982 تاسیس گردیده و در ابتدا بر تولید محصولات کشاورزی با پایه هیومیک اسید و فولویک اسید تمرکز داشته است. این شرکت در دهه های اخیر با افزایش تولید و تنوع محصولات، به ایجاد بازارهای بزرگ در سراسر جهان دست یافته است و به بیش از 60 کشور جهان صادرات دارد.