آتلانتهتامین کننده نیاز گیاهان به دو عنصر پر مصرف فسفر و پتاسیم می باشد ، کمبود پتاسیم در گیاهان باعث ایجاد علائم سوختگی در نوک و حاشیه برگ ها می شوند که این علائم ابتدا در برگ های مسن تر دیده می شوند . کمبود فسفر نیز باعث ایجاد علائم بافت مردگی می شود که این کمبود نیز ابتدا بر روی برگ های مسن تر دیده شده و در برخی گیاهان همچون ذرت باعث ایجاد رنگ ارغوانی در برگ های پایینی گیاه می گردد. آتلانته بهترین و بروز ترین ترکیبات و مواد اولیه را داراست .

توصیه مصرف:
آب آبیاری - محلول پاشی