ال-آمینو (N-P-K-Amino Acid)ال-آمینو محصولی منحصر به فرد و جدید در میان محصولات بیولوژیک آلکان می باشد. استفاده از آن موجب افزایش بازده و بهبود عطر و طعم محصول می شود و بصورت محلول پاشی بر روی تمامی محصولات زراعی ، باغی و زینتی قابل استفاده است.
همچنین در سیستم آبیاری قطره ای و هیدروپونیک نیز می توان استفاده نمود. ال-آمینو طی فرایند هیدرولیز آنزیمی پروتئین گیاهی و بر اساس دانش فنی متخصصی شرکت آلکان تولید شده است. این محصول غنی از اسید آمینه های گروه L ( اسیدهای آمینه بیولوژیک که تماما توسط گیاه قابل جذب می باشند) است و قابل ذکر است اسید آمینه های غیر از گروه L قابل استفاده برای گیاه نیستند.