آگرو ولک (Agro Volck)آگرو ولک آلکان روغن ولکی است تولید شده از بهترین پارافین های موجود که برای ماندگاری بیشتر سموم و گاهی به عنوان ماده از بین برنده حشرات در سم پاشی ها استفاده می شود. 

ماده موثر: روغن معدنی ( با درجه سولفوناسیون 92 % )