سوپر فید (Super Feed)سوپر فید محصولی منحصر به فرد است که بالاترین کیفیت انجمن فرآورده های آلی و زیستی کشور را از نظر ماده آلی ، به خود اختصاص داده است. این کود طیور فرآوری شده به صورت صنعتی و کاملا بهداشتی با استانداردهای روز اروپا تولید شده است.