مجیک بیو پلاس (Magic Bio Plus)مجیک بیو آلکان پلاس محصولی است منحصر به فرد که همزمان از سه ترکیب مواد آلی ، شیمیایی و زیستی بهره مند است. این محصول در مزارع و باغات با توجه به پایین بودن میزان ماده آلی خاک ها و ناچیز بودن طیف میکرو فلور خاک ها و حضور همزمان مواد شیمیایی پر مصرف و کم مصرف، تاثیر بسزایی در افزایش عملکرد گیاهان می گذارد.