کودهای گوگردیگوگرد عنصری حیاتی برای تغذیه گیاه بوده و در ساخت برخی اسیدهای آمینه ، پروتئین، روغن، ویتامین ها و کلروفیل ضروری است. گوگرد را می توان به عنوان یک اصلاح کننده برای خاک های شور و سدیمی استفاده کرد. همچنین این محصول میزان بیکربنات آب آبیاری را کاهش می دهد. وجود گوگرد باعث افزایش میزان جذب فسفر در خاک می شود. گوگرد های گروه تولیدی آلکان از بهترین گوگردهای پایه نفتی منشا می گیرد که بیشترین تاثیر را در مقایسه با گوگرد های معدنی و گازی داراست. انواع آن با فرمولهای زیر تولید می شود: 
گوگرد گرانوله 50%
گوگرد آلی بنتونیت دار ( گوگرد 30% - بنتویت 10% - ماده آلی 50% )
گوگرد میکرونیزه 90%