کودهای NPKکودهای NPK پر مصرف ترین عناصر مورد نیاز گیاه هستند. در گروه تولیدی آلکان سعی شده کودهای NPK با توجه به نیاز گیاهان مناطق مختلف، فرموله و تولید گردد. کلیه این عناصر با میکرو المنت های کلاته شده با EDTA غنی گردیده و با توجه به حلالیت بالا ، باعث افزایش جذب ، راندمان و کیفیت رنگ میوه ها می شوند. از این محصول می توان در مراحل مختلف رویشی گیاه استفاده کرد. 
این محصول در سه فرمول 20-20-20 ، 36-12-12 و 10-52-10 تولید شده است.