جاروک لیموترش

29بهمن1396
جزئیات مقاله

مهمان ناخوانده از عمان شاید اسم بیماری جاروک لیمو ترش به گوشتان خورده باشد بیماری بسیار خطرناکی که بسیاری از باغات لیمو ترش در جنوب کشور را درگیر خود ساخته و خسارات بیشماری را به باغات نواحی جنوبی کشور در سالهای گذشته وارد کرده است، و اما اینکه این بیماری چیست و از کجا وارد کشور شده و راههای مبارزه با آن را در این مقاله شرح خواهیم داد. بیماری جاروک لیموترش برای اولین بار در اواخر دهه 1970 از کشور عمان گزارش شد سپس در سال 1989 از امارات متحده عربی و بعد از آن هم در هندوستان گزارش شد، گزارش وجود این بیماری در باغات مرکبات جنوب ایران بر اساس گزارش پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری در سال 1376 در نواحی جنوبی استان سیستان و بلوچستان داده شد که ناقل احتمالی این بیماری را نوعی زنجره با نام علمی (hishimonus phicitis) اعلام کردند در حالی که تلاشهای آزمایشگاهی برای اثبات این موضوع بی نتیجه بوده است. عامل بیماری: طبق بررسیهای آزمایشگاهی انجام شده عامل بیماری جاروک (phytoplasma aurantifolia)نوعی پروکاریوت فاقد دیواره سلولی به نام فیتوپلاسما است که در آوندآبکش گیاه فعالیت میکند. عامل بیماری نوعی انگل اجباری محسوب میشود که رفتار شبه ویروسی داشته و فقط درون نسج گیاه زنده فعالییت میکند و تغذیه آن از شیره گیاهی بوده و با جذب مواد غذایی مورد نیاز باعث ضعف گیاه و در نهایت مرگ تدریجی گیاه میگردد. فیتوپلاسمای عامل این بیماری دارای سرعت تکثیر بسیار بالایی بوده بطوری که در مدت چند روز میتواند در تمامی بخشهای گیاه پخش و گیاه را به طور کامل آلوده سازد.این میکروب دارای پوسته سه لایه و نفوظ ناپذیر بوده که همین ویژگی باعث مقاومت بالای آن به انواع آنتی بیوتیکها میشود و به همین دلیل هم بیماری جاروک ویروسی نیست اما چون عامل آن بسیار ریز و توسط حشرات منتقل میشود این بیماری شبیه بیماری ویروسی است. انتقال بیماری: ناقل این بیماری توسط پیوندک آلوده به این بیماری به درختان سالم قابل انتقال است و همچنین گونه ای از زنجره نیز میتواند این بیماری را به گیاهان سالم منتقل کند. بر اساس شواهد و تحقیقات صورت گرفته انتشار این بیماری در باغات سریع بوده که همین نشانه ای از وجود یک حشره ی ناقل جهت انتقال این بیماری میباشد. تشخیص بیماری: نشانه های بیماری به طور کلی عبارت است از ظهور شاخه های جارویی شکل در یک قسمت از درخت و سپس افزایش تدریجی تعداد شاخه های جارویی در سایر قسمتهای درخت.هر شاخه جارویی تشکیل شده از تعداد زیادی برگ با فاصله کوتاه که رنگ آنها از سبز کم رنگ تا زرد و اندازه ی آنها از کوچک تا بسیار کوچک متغییر است. خشک شدن برگها در شاخه های جارویی منجر به خشکیدگی شاخه ها یکی پس از دیگری و نهایتا به مرگ درخت مبتلا میشود. در شاخه های جارویی گل و میوه تشکیل نمیشود و با افزایش شاخه های جارویی میزان محصول نیز کاهش پیدا میکند. مبارزه: اولین گام اساسی در پیشگیری از پیشرفت بیماری شناسایی کانون آلودگی و انهدام سریع آنها میباشد. همچنین توصیه های زیر در کاهش پیشروی بیماری موثر است: بررسی منظم جهت ممانعت از انتقال پایه و پیوندک از منطقه آلوده به منطقه سالم با اجرای قرنطینه داخلی مبارزه با ناقلین با استفاده از حشره کشهای مناسب کشت ارقام مقاوم و یا متحمل و همچنین حذف پایه های آلوده کشت ارقام جایگزین و غیر میزبان مرکبات بهترین راه مبارزه با این بیماری کشت ارقام غیر حساس به این بیماری میباشد که بر این اساس ارقام:لیمو لیسبون-پرشین لایم- و نارنج نسبت به این بیماری مقاوم میباشند.

 
مهمان ناخوانده از عمان
 
شاید اسم بیماری جاروک لیمو ترش به گوشتان خورده باشد بیماری بسیار خطرناکی که بسیاری از باغات لیمو ترش در  جنوب کشور را درگیر خود ساخته و خسارات بیشماری را به باغات نواحی جنوبی  کشور در سالهای گذشته وارد کرده است، و اما اینکه این بیماری چیست و از کجا وارد کشور شده و راههای مبارزه با آن را در این مقاله شرح خواهیم داد.
بیماری جاروک لیموترش برای اولین بار در اواخر دهه 1970 از کشور عمان گزارش شد سپس در سال 1989 از امارات متحده عربی و بعد از آن هم در هندوستان گزارش شد، گزارش وجود این بیماری در باغات مرکبات جنوب ایران بر اساس گزارش پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری در سال 1376 در نواحی جنوبی استان سیستان و بلوچستان داده شد که ناقل احتمالی این بیماری را نوعی زنجره با نام علمی (hishimonus phicitis)  اعلام کردند در حالی که تلاشهای آزمایشگاهی برای اثبات این موضوع بی نتیجه بوده است.
عامل بیماری:
طبق بررسیهای آزمایشگاهی انجام شده عامل بیماری جاروک (phytoplasma aurantifolia)نوعی پروکاریوت فاقد دیواره سلولی به نام فیتوپلاسما است که در آوندآبکش گیاه فعالیت میکند. عامل بیماری نوعی انگل اجباری محسوب میشود که رفتار شبه ویروسی داشته  و فقط درون نسج گیاه زنده فعالییت میکند و تغذیه آن از شیره گیاهی بوده و با جذب مواد غذایی مورد نیاز باعث ضعف گیاه و در نهایت مرگ تدریجی گیاه میگردد. فیتوپلاسمای عامل این بیماری دارای سرعت تکثیر بسیار بالایی بوده بطوری که در مدت چند روز میتواند در تمامی بخشهای گیاه پخش و گیاه را به طور کامل آلوده سازد.این میکروب دارای پوسته سه لایه و نفوظ ناپذیر بوده که همین ویژگی باعث مقاومت بالای آن به انواع آنتی بیوتیکها میشود و به همین دلیل هم بیماری جاروک  ویروسی نیست اما چون عامل آن بسیار ریز و توسط حشرات منتقل میشود این بیماری شبیه بیماری ویروسی است.
انتقال بیماری:
ناقل این بیماری توسط پیوندک آلوده به این بیماری به درختان سالم قابل انتقال است و همچنین گونه ای از زنجره نیز میتواند این بیماری را به گیاهان سالم منتقل کند. بر اساس شواهد و تحقیقات صورت گرفته انتشار این بیماری در باغات سریع بوده که همین نشانه ای از وجود یک حشره ی ناقل جهت انتقال این بیماری میباشد.
تشخیص بیماری:
نشانه های بیماری به طور کلی عبارت است از ظهور شاخه های جارویی شکل در یک قسمت از درخت و سپس افزایش تدریجی تعداد شاخه های جارویی در سایر قسمتهای درخت.هر شاخه جارویی تشکیل شده از تعداد زیادی برگ با فاصله کوتاه که رنگ آنها از سبز کم رنگ تا زرد و اندازه ی آنها از کوچک تا بسیار کوچک متغییر است. خشک شدن برگها در شاخه های جارویی منجر به خشکیدگی شاخه ها یکی پس از دیگری و نهایتا به مرگ درخت مبتلا میشود.
در شاخه های جارویی گل و میوه تشکیل نمیشود و با افزایش شاخه های جارویی میزان محصول نیز کاهش پیدا میکند.
مبارزه:
اولین گام اساسی در پیشگیری از پیشرفت بیماری شناسایی کانون آلودگی و انهدام سریع آنها میباشد. همچنین توصیه های زیر در کاهش پیشروی بیماری موثر است:
بررسی منظم جهت ممانعت از انتقال پایه و پیوندک از منطقه آلوده به منطقه سالم با اجرای قرنطینه داخلی
  • مبارزه با ناقلین با استفاده از حشره کشهای مناسب
  • کشت ارقام مقاوم و یا متحمل و همچنین حذف پایه های آلوده
  • کشت ارقام جایگزین و غیر میزبان مرکبات
  • بهترین راه مبارزه با این بیماری کشت ارقام غیر حساس به این بیماری میباشد که بر این اساس ارقام:لیمو لیسبون-پرشین لایم- و نارنج نسبت به این بیماری مقاوم میباشند.


مقالات مرتبط