میکروبی فسفاته شرکت آلکان

6اسفند1396
جزئیات مقاله

طرح پایلوت ایرانشهر برروی میکروبی فسفاته، در این طرح میکروبی فسفاته به عنوان تیمار و سوپر فسفات تریپل به عنوان شاهد مورد آزمون قرار گرفته شده است          


مقالات مرتبط